The famous: Kårfullmäktige
Kårfullmäktige är SöderS högst beslutande organ. Kårfullmäktige (förkortat FUM) arbetar för att ta strategiska mål angående SöderS som organisation och studentkår och delegerar de flesta av sina beslut till SöderS verkställande organ - styrelsen.

I april 2017 valde SöderS medlemmar att välja följande ledamöter till Kårfullmäktige:

 • Isa Alvbåge
 • Aza Cheragwandi
 • Marzieh Amiri
 • Isabelle Holmquist
 • Klara Gomér
 • Fanny Hahme
 • Lena Möller

Följande arbetsuppgifter åligger kårfullmäktige:

 • besluta om verksamhetens inriktning, ekonomiska ramar och styrning
 • fastställa SöderS strategiska plan var tredje år och vid behov revidera denna
 • fastställa verksamhetsplan, budget och eventuella ändringar i SöderS organisationsplan inför kommande verksamhetsår senast 14 juni
 • granska verksamheten
 • behandla motioner och propositioner
 • utse SöderS representanter till Södertörns högskolas styrelse. En ur SöderS presidium ska inngå i högskolestyrelsen
 • fastställa SöderS åsiktssamling
 • samt i övrigt utöva de befogenheter som föreskrivs i stadgan