Förtroendevalda
Här finner du våra förtroendevalda inom Södertörns högskolas studentkår.

Styrelse

SöderS verkställande ledning

Kårledning

SöderS operativa ledning

Kårfullmäktige

SöderS högst beslutande organ

Revisorer

SöderS granskande organ